צבאי ובטחוני

אלקטרוניקה ומוליכים למחצה

תעשיית המזון

מחקר מדעי

רפואה

פרמצבטיקה

חקלאות

תנועה ותחבורה

אוטומציה בקווי ייצור