חברת אסיו ויז'ן מעורבת במגוון גדול של פרוייקטים בתחום התחבורה וזאת ברמות שונות. הנושאים בהם מעורבת החברה בתחום זה הינם:

  • בדיקת מסילות ומעקב אחרי רכבים כבדים.
  • מערכות למדידת מהירות.
  • בדיקת איכות כבישים ומנהרות.
  • מערכות פיקוח חנייה.
  • בקרת כניסה.

ועוד…

בכל אפליקציות אלה חברת אסיו ויז'ן מייעצת ללקוחות סופיים ולאינטגרטורים בתחום אורכי הגל הנכונים לצפייה וצילום, אך גם מספקת אלגוריתמים בעיבוד תמונה ללקוחותיה כגון אלגוריתמים לזיהוי וקריאה של כיתוב. בתחום התחבורה מספקת חברת אסיו ויז'ן ארכיטקטורות שונות של מערכות לעיבוד תמונה:

מערכות המבוססות על מצלמות חכמות המבצעות מטלות עד הוק ברמת המצלמה, או מערכות המבוססות על מחשב מרכזי השולט ודוגם מספר רב של מצלמות המפוזרות באתרים שונים.