תעשיית המזון, בשנים האחרונות בתנופת אוטומציה וזאת על מנת לתת מענה למספר סטנדרטים המשתנים בתעשייה זו. מערכות אוטומציה באמצעות מערכות ויז'ן בתעשייה זו יש להן מספר מטרות:

  • לבדוק את איכות החומרים המשמשים כיום בתעשיית המזון.
  • לוודא איכות של מוצר, כגון בדיקת נוכחות גופים זרים, בדיקת רמות סוכר או מלח.
  • לבדוק איכות האריזה (כגון אטימות) בייחוד כשהנטייה היא להוריד משמעותית את חומרי השימור.
  • לוודא אמיתות סימון וכיתוב שונים על המזון (כגון תאריך פג תוקף, או נתונים אחרים על המארז.
  • מדידה תלת מימדית של גודל (נפח, משקל) מוצרים.

חברת אסיו ויז'ן פעילה בכל אחד מתחומים אלה ואף סיפקה מספר מערכות לתעשיית המזון.

המערכות אותם סיפקה אסיו ויז'ן לתחומים אלה מבוססות על:

  • מצלמות חכמות או על מערכות המבוססות מחשב.
  • חבילות תוכנה לקריאת נתונים אף בתנאים קשים (מהירות גבוהה, איכות הדפסה ירודה)
  • מערכות מדידה בתלת מימד.
  • מערכות ייעודיות לבדיקת אטימות של מוצרים.
  • ועוד.